Vuonna 2020 laittomasta markkinoinnista jää entistä todennäköisemmin kiinni


Tiedoksi laittomuuksia suosiville elintarvikeyrityksille: nyt olisi syytä laittaa markkinointi kuntoon. Vuonna 2020 laittomasta markkinoinnista jää entistä todennäköisemmin kiinni.

Vuonna 2020 laittomasta markkinoinnista jää entistä todennäköisemmin kiinni


Vuoden alku on kutkuttavaa aikaa. Tulevalle vuodella on suunnitelmia ja tavoitteita. Joitakin aikatauluja on lyöty lukkoon. Mutta parasta on se, että kaikki on vielä edessä päin. Kaikki on vielä mahdollista.

Vuosi 2020 - markkinoinnin valvonnan vuosi

Oman työelämäni kannalta vuotta 2020 voisi sanoa markkinoinnin valvonnan vuodeksi. Tänä vuonna ei puuhastella pieniä vaan koko valtakunnassa täräytetään kunnolla.

Elintarvikkeiden markkinoinnin valvonta ei ehkä ole tähän asti ollut elintarvikevalvonnan keskipisteenä. Mutta nyt on!

Vuoden 2020 elintarvikevalvonnan painopisteitä ovat puhtaanapito, kunnossapito ja markkinoinnin valvonta. Tarkoituksena on, että elintarvikeyrityksiin tehtävässä Oiva-valvonnassa tarkastetaan nämä kolme asiaa muiden valvottavien asioiden rinnalla.

Eli tiedoksi laittomuuksia suosiville elintarvikeyrityksille: nyt olisi syytä laittaa markkinointi kuntoon. Vuonna 2020 laittomasta markkinoinnista jää entistä todennäköisemmin kiinni.

Tavoitteena se, ettei kuluttajia harhaanjohdeta

Markkinoinnin valvonnan osalta tavoitteena on:

  • elintarvikkeiden markkinointia valvotaan säännöllisesti 
  • elintarvikealan toimijoita kohdellaan tasapuolisesta
  • elintarvikkeita markkinoidaan lainsäädännön mukaisesti 
  • kuluttajia ei harhaanjohdeta

Tavoitteet ovat kunnianhimoiset. Eihän niitä ole mahdollista saavuttaa yhdessä vuodessa. Tärkeintä on kuitenkin kääntää kelkka oikeaan suuntaan ja vakiinnuttaa markkinoinnin valvonta osaksi tavanomaista kuntien tekemää Oiva-valvontaa.

Toivottavasti tämä vuosikymmen muistetaan vastuullisen markkinoinnin aikana, jolloin kuluttajien harhaanjohtaminen väheni merkittävästi.

Blogi saa sivukonttorin

Kuntien tekemien valvontatoimien lisäksi viestimme elintarvikkeiden markkinointiin liittyvistä asioista teemalla #pikkasenlaiton.

Blogini saa sivukonttorin Ruokaviraston nettisivuilta ja sitä julkaistaan osana Ruokaviraston blogia. Kuukausittain vaihtuva teema tulee näkymään blogissa ja somekanavilla.

Tänä vuonna ei siis hiljaa hyväksytä ajatusta, että elintarvikkeiden markkinoinnin kuuluisikin olla #pikkasenlaiton.

Ei kommentteja