Ei kuluttajaa saa huijata - ei perättömillä terveysväitteillä eikä mielikuvilla

Nyt malttia elintarvikkeiden markkinointiin. Ihmisten hätää ja huolta ei tule käyttää epärehelliseen ja laittomaan toimintaan.

Ei kuluttajaa saa huijata - ei perättömillä terveysväitteillä eikä väärillä mielikuvilla. Jos markkinointi on #pikkasenlaiton, mikä kaikki muu tuotteessa on pielessä?Ei kuluttajaa saa huijata - ei perättömillä terveysväitteillä eikä mielikuvilla

Kuluttajaa ei saa huijata väärillä mielikuvilla

Elintarvikkeiden markkinoinnissa on selvät säännöt. Kaiken kattavana periaatteena on, ettei kuluttajaa saa johtaa harhaan. Tämä koskee kaikkea elintarvikkeiden markkinointia ja elintarvikkeista annettuja tietoja.

Elintarvikkeiden markkinointia ohjaava lainsäädäntö koskee varsinaisten markkinointitekstien lisäksi myös elintarvikkeesta luotua mielikuvaa. Myöskään elintarvikkeesta luotu mielikuva ei saa olla pikkasen laiton.

Vielä tarkemmin on säädetty ravitsemus- ja terveysväitteistä. Kuluttajan huijaaminen ruoan sisältämien ravintoaineiden määrillä tai terveysvaikutuksilla voisi olla suorastaan vaarallista.

Kuluttajien suojelemiseksi EU on päättänyt arvioida ennalta kaikki ravitsemus- ja terveysväitteet ja niiden tieteellisen näytön. Euroopan komission asetuksella hyväksytään vain sellaiset väitteet, joiden paikkansa pitävyys on todistettu tieteellisillä tutkimuksilla.

Tämän lisäksi ns. kasviperäisten aineiden odotuslistalla olevia väitteitä on laillista käyttää, vaikka niiden tieteellistä näyttöä ei vielä ole arvioitu. On hyvin todennäköistä, että näiden väitteiden tieteellinen näyttö ei ole riittävää ja komissio tulee hylkäämään suurimman osan ns. odotuslistalla olevista väitteistä. Siihen asti, että komissio tekee päätöksen näiden kasviperäisiin aineisiin liittyvien terveysväitteiden kohtalosta, niitä on kuitenkin laillista käyttää. Tilanne ei ole kuluttajan kannalta selkeä, mutta tässä epäselvässä tilanteessa komissio on halunnut tulkita asian elintarvikealan yritysten hyväksi.

Markkinointiviestin piilottaminen ei auta

Olen niin monta kertaa kuullut markkinoinnista vastaavien henkilöiden selittävän, että eihän heidän mainoksessa väitetä tuotteella olevan terveysvaikutuksia. Mainoksessa puhutaan vain yleisellä tasolla asiasta.

Ei se auta! Elintarvikkeiden markkinointia säätelevä lainsäädäntö koskee sekä elintarvikkeesta annettuja tietoja että elintarvikkeesta luotua mielikuvaa.

Lainsäädäntöä on siis aivan turha yrittää kiertää kikkailemalla sanoilla tai piilottamalla markkinointiviesti kuviin, videoihin tai vaikka mainoksen äänimaailmaan.

Ja voin kertoa, että myös viranomaiset ovat ihmisiä, joilla voi hyvänä päivänä leikata aivan yhtä hyvin kuin muillakin kuluttajilla. Eli aivan turha väittää, ettei mainoksen kuvamateriaalilla ollut mitään sen kummallisempaa tarkoitusta. Jopa viranomainen voi ymmärtää mainoksen tarkoituksen.


Teksti julkaistu 26.1.2020
Teksti päivitetty 19.3.2020

Ei kommentteja