Ravitsemusturvallisuus – mitä se tarkoittaa?

Yksinkertaisimmillaan ravitsemusturvallisuus on sitä, että ruoasta saatavat hyödyt voittavat mahdolliset haitat.

Mitä monipuolisempi ja vaihtelevampi ruokavalio on, sitä paremmin mahdolliset haitalliset aineet laimenevat ruokavalion kokonaisuuteen.
Elintarviketurvallisuus

Jo nimensäkin mukaisesti Evirassa, Elintarviketurvallisuusvirastossa tehdään joka päivä töitä elintarviketurvallisuuden eteen.

  • Lainsäädännön, valvonnan ja tutkimuksen avulla varmistetaan, että 
  • elintarvikkeet ovat turvallisia ja ihmisravinnoksi soveltuvia eikä kuluttajia johdeta harhaan.

Viime vuosina elintarviketurvallisuuden rinnalle on nostettu ravitsemusnäkökulma. Yhtenä Eviran strategisena päämääränä on, että turvallisella ravitsemuksella edistetään hyvinvointia.

Ei riitä, että ruoka on ihmisravinnoksi soveltuvaa. Sen tulee olla myös koostumukseltaan sellaista, että ihminen saa siitä tarvitsemansa ravintoaineet. Ja vielä itselleen sopivassa suhteessa.


RavitsemusturvallisuusYksinkertaisimmillaan ravitsemusturvallisuudella tarkoitetaan sitä, että ravinnosta saatavat hyödyt ja haitat ovat balanssissa. Ja tietysti niin päin, että ravitsemushyödyt voittavat.

Ravitsemusturvallisuus voi olla tasapainoilua ruoasta saatavien hyvien ja huonojen aineiden, vaikkapa ravintoaineiden ja mahdollisten haitta-aineiden, välillä.

Esimerkiksi me kaikki tiedämme, että kalasta saa paljon tärkeitä ravintoaineita: hyvälaatuista proteiinia, välttämättömiä rasvahappoja, vitamiineja, kivennäisaineita. Huolta ovat kuitenkin herättäneet ympäristöstä peräisin olevat haitalliset aineet. Tästä syystä Ruokavirasto on antanut herkille kuluttajaryhmille ohjeita kalan turvalliseen käyttöön.

Ruoan hyviä aineita, esim. ravintoaineita ja energiaa pitää saada riittävästi mutta ei kuitenkaan liikaa. Eli sopivasti, yksilöllisen tarpeen mukaan.

Minä niputan ruoasta saatavan energian hyvin aineiden puolelle - ilman sitä ei selviä hengissä. Mutta tämän päivän yhteiskunnan suuri ongelma on energian liikasaanti eli ylipaino. Viimeisimmän FinTerveys 2017 -tutkimuksen mukaan Suomessa on 2,5 miljoonaa ylipainoista aikuista!

Siinäpä onkin melkoinen ravitsemusturvallisuuden pähkinä purtavaksi.


Ravitsemussuositukset 

Yksi ravitsemusturvallisuuden peruspilareista on Valtion ravitsemusneuvottelukunnan julkaisemat ravitsemussuositukset.

Suomalaiset ravitsemussuositukset perustuvat pohjoismaisiin ravitsemussuosituksiin, joita on ollut työstämässä suuri joukko kansainvälisen tiedeyhteisön tunnustamia asiantuntijoita. Eli taustalla on valtava määrä tieteellisiä tutkimuksia ravintoaineiden vaikutuksesta sairauksien ehkäisyyn ja terveyden edistämiseen.

Ravitsemussuosituksilla on tiukan tieteellinen perusta. Ne antavat kuitenkin selkeitä ja ymmärrettäviä neuvoja siitä, minkälainen on terveyttä edistävä ruokavalio ihmisen eri ikäkausina. Muutaman vuoden sisällä on julkaistu ja päivitetty useita ravitsemus- ja ruokailusuosituksia.

Suosituksiin liittyy myös Ruokaviraston kokoama elintarvikkeiden turvallisen käytön ohjeet. Niihin on koottu ne tiedossa olevat elintarvikkeet, joiden käyttöön liittyy mahdollisia vaaroja ja annettu riskiryhmille käyttösuosituksia ja ohjeita. Monelle on varmasti tuttua neuvoloiden antamat ohjeet elintarvikkeista, joita esimerkiksi raskaana olevien tai pikkulasten tulisi välttää. Ne perustuvat  Eviran turvallisen käytön ohjeisiin.


Kaupan elintarviketarjonta - kuluttajan valinta 

Ravitsemusturvallisuus muodostuu siitä,
  • minkälaista ruokaa on tarjolla, 
  • mitä siitä valitaan lautaselle ja 
  • mitä päätyy edelleen suuhun asti.

Lainsäädännön, yritysten omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan tavoitteena on varmistaa, että elintarvikkeet ovat turvallisia. Tässä suhteessa Suomessa ollaan kiitettävien oppilaiden joukossa. Suomalaisen elintarvikealan sydämen asia on se, että kuluttajat voivat luottaa tarjolla olevan ruoan turvallisuuteen.

Onneksi ruoan terveellisyys on tämän hetken nouseva trendi. Tarjolla olevien elintarvikkeiden valikoima on valtava ja terveellisempien vaihtoehtojen määrä lisääntyy. Yksilöllisten valintojen tekeminen on aina vain helpompaa. On ainakin mistä valita.

Kaupasta ostettavan ruoan turvallisuus ja terveellisyys ei ole kuitenkaan lopullinen totuus. Kuluttajien omassa vallassa on se mitä elintarvikkeita kotiin ostetaan, mitä ruokaa valmistetaan ja syödään.

Myös turvallisista elintarvikkeista on mahdollista koostaa epäterveellinen ruokavalio, josta ei saa kaikkia välttämättömiä ravintoaineita tai joitakin ravintoaineita tai energiaa saadaan jopa haitallisen suuria määriä.

Koko elintarvikeketjun tehtävänä on varmistaa, että tarjolla oleva ruoka on turvallista myös ravitsemusnäkökulmat huomioiden.

Sen lisäksi on kriittisen tärkeää, että ruoasta annettava tieto on oikeaa ja selkeää. Niin, että kuluttaja voi tehdä niiden perusteella tietoisia ja mielellään terveyttä tukevia valintoja.


Monipuolinen, vaihteleva, kohtuullinen 

Eviran ravitsemusturvallisuuden viesti on mielestäni melkoisen yksinkertainen. Sillä selviää hyvin tämän kaiken informaation keskellä.


Kun koostaa ruokavalionsa ravitsemussuositusten mukaisen ruokakolmion pohjalta, niin että se on monipuolinen ja vaihteleva ja pitää annoskoot kohtuullisina, samalla kertaa

  • varmistaa ravintoaineiden riittävän saannin ja 
  • minimoi mahdollisten haitallisten aineiden saannin.


Mitä monipuolisempi ja vaihtelevampi ruokavalio on, sitä paremmin mahdolliset haitalliset aineet laimenevat ruokavalion kokonaisuuteen.

Yksinkertaisimmillaan ravitsemusturvallisuus on siis sitä, että ruoasta saatavat hyödyt voittavat mahdolliset haitat.
Ei kommentteja