Onko virkamies laiska ja ilkeä, kun sanoo "Ei kuulu tehtäviimme"?


Ei kuulu tehtäviimme

Ennen kuin minusta tuli virkamies, ihmettelin lausahduksia "Ei kuulu virastomme tehtäviin."

Ajattelin, että kyseessä on laiska, ilkeä ja vastuuta pakoileva viranhaltija. Tyyppi ei vain halua tehdä yhtään lisätöitä ja siksi kieltäytyy kommentoimasta asiaa.

Ruokaviraston kukkahattutätinä olen itse joutunut samaan tilanteeseen useamman kerran. En tunnusta olevani laiska, ilkeä tai vastuuta pakoileva työnvälttelijä. Kyse on aivan päinvastaisesta.

Viranomaisten työtehtävät on määritelty lainsäädännössä

Esimerkiksi elintarvikelain 30 § määrittelee:

  • Ruokavirasto suunnittelee, ohjaa, kehittää ja suorittaa valtakunnallisesti elintarvikevalvontaa, jne.

Lääkelaki  6 § määrittelee Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean yhdeksi tehtäväksi 
  • tarvittaessa päättää, onko ainetta tai valmistetta pidettävä lääkkeenä, perinteisenä kasvirohdosvalmisteena tai homeopaattisena valmisteena.

Yksinkertaistettuna voisi sanoa, että edellä on kuvattu asioita, joissa ko viranomaisilla on toimivaltaa.

Meillä ei ole toimivaltaa asiassa

Mielestäni olisi parempi sanoa, ettei viranomaisella ole toimivaltaa asiassa. Se kuvaa tilannetta paremmin kuin "asia ei kuulu tehtäviimme". 

Esimerkiksi Ruokavirastolla ei ole toimivaltaa päättää sitä, mitä aineita pidetään lääkkeinä. Mutta Ruokavirasto voi ottaa kantaa elintarvikkeisiin.

Jos minä kärkkäänä Ruokaviraston kukkahattutätinä ottaisin kantaa lääkeluokitteluun, olisi kyseessä vain oma hatara mielipiteeni. Sanomisellani ei olisi mitään painoarvoa tai merkitystä.

Sen sijaan se olisi asiakkaan harhaajohtamista.

Ei kommentteja